Utskott


Vad är ett utskott?
Ett utskott är en stor hjälpande hand till styrelsen. Ett utskott består av en grupp elever som tillsammans arbetar med en specifik verksamhet, som t.ex ekonomi, politik, påverkan eller kultur, minst en gång varannan månad. Hela tiden finns det saker som kåren kan delta i och anordna för sina medlemmar, men det behövs folk till att genomföra det, och ibland har styrelsen alldeles för mycket att göra och riskerar att inte kunna genomföra vissa saker för sina medlemmar. Det är där utskotten kommer in.
 
Elevkårens utskott
 
Eventutskottet
Utskottsansvarig: Ella Fagerström
 
Lobbyingutskottet
Utskottsansvarig: Lisa Danielsson
 
Föreningsutskottet
Utskottsansvarig: Amanda Colfer

~ Styrelsen


  Utskott