Kommittéer


Vad är en kommitté?
En kommitté skapas av en liten grupp elever som vill arbeta med ett specifikt ämne under en speciell tid. Som t.ex vid insparken så sätts en insparkskommitté ihop och består av de som vill arbeta med att planera insparksfesten, gruppen upplöses efter att deras uppdrag är slut och deras event har varit. Varje kommitté har två ansvariga personer för att underlätta all planering under den bestämda tidsperioden.
 
Kan jag skapa en kommitté?
Om du och dina vänner har en idé av något typ av event som kåren kan införa, en lekdag så väl som en politisk debatt, så gå ihop i grupp och prata med vår någon av oss från Styrelsen alt. maila ksgelevkar@gmail.com som kommer hjälpa er bilda en kommitté och ta kontakt med resten av styrelsen som kommer hjälpa er hjälp med finansiering, marknadsföring och allt ni kan behövas ha hjälp med! För att vara med i en kommitté krävs inte medlemskap i elevkåren, ett bra sätt för dig som är osäker på vad kåren gör och kanske bara testa på att hänga med i planeringen i något av våra stora event!
 


~ Styrelsen


  Kommittéer