UTSKOTTSMÄSSA


 
Kan du ej närvara vid utskottsmässan, men vill vara med i ett utskott eller skapa en förening ändå? Kontakta oss via vår Instagram (@ksgelevkar), Snapchat (@ksgelevkar) eller Facebook (Kungstensgymnasiets Elevkår eller Styrelsen Vid Kungsten), så kan du joina något av utskotten ändå!
 

~ Styrelsen


  Nyheter